4D v11 SQL’萔ƒŠƒXƒg: ISO Latin Character Entities

4D - Documentation   French   English   German   Spanish   “ú–{Œê   4D v11 SQLƒRƒ}ƒ“ƒhƒe[ƒ}ƒŠƒXƒg   4D v11 SQLƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX   4D v11 SQL’萔ƒe[ƒ}ƒŠƒXƒg   –ß‚é   ‘O   ŽŸ

’萔Œ^’l
ISO L1 a acute•¶Žš—ñá
ISO L1 a circumflex•¶Žš—ñâ
ISO L1 a grave•¶Žš—ñà
ISO L1 a ring•¶Žš—ñå
ISO L1 a tilde•¶Žš—ñã
ISO L1 a umlaut•¶Žš—ñä
ISO L1 ae ligature•¶Žš—ñæ
ISO L1 Ampersand•¶Žš—ñ&
ISO L1 c cedilla•¶Žš—ñç
ISO L1 Cap A acute•¶Žš—ñÁ
ISO L1 Cap A circumflex•¶Žš—ñÂ
ISO L1 Cap A grave•¶Žš—ñÀ
ISO L1 Cap A ring•¶Žš—ñÅ
ISO L1 Cap A tilde•¶Žš—ñÃ
ISO L1 Cap A umlaut•¶Žš—ñÄ
ISO L1 Cap AE ligature•¶Žš—ñ&AELig;
ISO L1 Cap C cedilla•¶Žš—ñÇ
ISO L1 Cap E acute•¶Žš—ñÉ
ISO L1 Cap E circumflex•¶Žš—ñÊ
ISO L1 Cap E grave•¶Žš—ñÈ
ISO L1 Cap E umlaut•¶Žš—ñË
ISO L1 Cap Eth Icelandic•¶Žš—ñÐ
ISO L1 Cap I acute•¶Žš—ñÍ
ISO L1 Cap I circumflex•¶Žš—ñÎ
ISO L1 Cap I grave•¶Žš—ñÌ
ISO L1 Cap I umlaut•¶Žš—ñÏ
ISO L1 Cap N tilde•¶Žš—ñÑ
ISO L1 Cap O acute•¶Žš—ñÓ
ISO L1 Cap O circumflex•¶Žš—ñÔ
ISO L1 Cap O grave•¶Žš—ñÒ
ISO L1 Cap O slash•¶Žš—ñØ
ISO L1 Cap O tilde•¶Žš—ñÕ
ISO L1 Cap O umlaut•¶Žš—ñÖ
ISO L1 Cap THORN Icelandic•¶Žš—ñÞ
ISO L1 Cap U acute•¶Žš—ñÚ
ISO L1 Cap U circumflex•¶Žš—ñÛ
ISO L1 Cap U grave•¶Žš—ñÙ
ISO L1 Cap U umlaut•¶Žš—ñÜ
ISO L1 Cap Y acute•¶Žš—ñÝ
ISO L1 Copyright•¶Žš—ñ©
ISO L1 e acute•¶Žš—ñé
ISO L1 e circumflex•¶Žš—ñê
ISO L1 e grave•¶Žš—ñè
ISO L1 e umlaut•¶Žš—ñë
ISO L1 eth Icelandic•¶Žš—ñð
ISO L1 Greater than•¶Žš—ñ>
ISO L1 i acute•¶Žš—ñí
ISO L1 i circumflex•¶Žš—ñî
ISO L1 i grave•¶Žš—ñì
ISO L1 i umlaut•¶Žš—ñï
ISO L1 Less than•¶Žš—ñ<
ISO L1 n tilde•¶Žš—ññ
ISO L1 o acute•¶Žš—ñó
ISO L1 o circumflex•¶Žš—ñô
ISO L1 o grave•¶Žš—ñò
ISO L1 o slash•¶Žš—ñø
ISO L1 o tilde•¶Žš—ñõ
ISO L1 o umlaut•¶Žš—ñö
ISO L1 Quotation mark•¶Žš—ñ"
ISO L1 Registered•¶Žš—ñ®
ISO L1 sharp s German•¶Žš—ñß
ISO L1 thorn Icelandic•¶Žš—ñþ
ISO L1 u acute•¶Žš—ñú
ISO L1 u circumflex•¶Žš—ñû
ISO L1 u grave•¶Žš—ñù
ISO L1 u umlaut•¶Žš—ñü
ISO L1 y acute•¶Žš—ñý
ISO L1 y umlaut•¶Žš—ñÿ