R-RELEASE

NYTT I 4D V14 R3

warning: file_get_contents(http://www.telize.com/geoip/54.224.166.141) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! in /var/www/www.4d.com/docs/includes/common.inc(1762) : eval()'d code on line 4.

Kunder med ett underhållskontrakt
för 4D-programvaran och 4D:s partner
hämtar den aktuella R-versionen av 4D Store
kostnadsfritt.

 

 Hämta 4D v14 R3

 

 

 

 

 

 

 

Vägen till en fullständig 64-bitars 4D-produktlinje

Vi presenterar den första utgåvan av 4D Server 64-bitarsversion för OS X.
Mac OS X 64-bit4D Server v14 R3 för OS X finns tillgänglig som 32-bitar och 64-bitar. 64-bitarsversionen levereras som förhandsgranskningsutgåva och några funktioner (som seriekommunikationsprotokollet) saknas fortfarande. 

Var beredd att utnyttja fördelarna med 64-bitarstekniken på Apple-datorer och kör applikationen med mer cache för bättre prestanda och flera anslutningsmöjligheter för användarna.

4D Server 64-bitar har även en integrerad Quick Report Engine, som kan användas med både Windows- och OS X-versionerna.


Förbättrade prestanda i 64-bitarskompileraren

  • Bättre hantering av aritmetiska operationer med 30 % vinst
  • Ytterligare ett steg mot förberedelse för Cocoa 64 bitar

Verktyg för felsökning/optimering

GET ACTIVITY SNAPSHOT och förbättrad Real Time Monitor

 

Fördjupa prestandaanalysen hos 4D Server och utöka antalet samtidigt anslutna användare utan att investera i ny maskinvara.

Förbättringar finns nu tillgängliga:

  • Info om frågeplan
  • Användare/dator som initierat operationen

 

SQL Views

Nytt kommando: Get locked records info

Ett nytt viktigt kommando som gör det möjligt för 4D-utvecklare att optimera och strömlinjeforma tidigare 4D-klient/serverlösningar. 

Kommandot GET LOCKED RECORDS INFO används för tabeller och returnerar en lista med alla låsta poster, för varje användare och process, inklusive tabellens postnummer och processinformation.

Download Database example
HDI_GetLockedRecordsInfo.zip HDI_GetLockedRecordsInfo.zip

 

SQL Views


Nytt kommando: Get database measures

Vill du veta om din 4D-lösning skulle vinna på en flytt från vanlig hårddisk till SSD eller utökad cachestorlek? Med det nya kommandot GET DATABASE MEASURES kan 4D-utvecklare få detaljerad information från 4DBD-motorn som hjälp att fatta rätt beslut.
 

 

 

 

 

 Delta i Roland Lannuzels session på årets 4D Summit för en djupgående demonstration av en komponent för att logga och visualisera data. Du får också se hur kommandot Get locked records info fungerar. Roland Lannuzel
Download Database example
HDI_GetDatabaseMeasures.zip HDI_GetDatabaseMeasures.zip

 

SQL Views


Förbättringar i Runtime Explorer

Användargränssnittet har omarbetats för att överensstämma med processlistorna från administrationsfönstret i 4D.

 

 Namn på startade/avslutade processer finns nu i felsökningsloggen


debug log

 

Nya rader läggs till i felsökningsloggen varje gång en process startas eller avslutas: nu finns processnamnet tillgängligt utöver process-ID.

Fler funktioner ...

Skapa en ny listrutekolumn med dynamiska variabler

  • Lägg dynamiskt till kolumner i en listruta
  • Börja skriva komplett generisk kod idag


Öppna en databas programmatiskt

Gör det enkelt att utföra automatisk testning av din lösning med hjälp av flera testdatabaser.
Du kan även öppna en databas automatiskt efter en kompileringsoperation.

Det nya kommandot OPEN DATABASE stänger den aktuella 4D-databasen och öppnar omedelbart den databas som definieras av filePath.  

 

SQL Views


Argumentparser på kommandoraden

  • Använd kommandoradsläge för att stoppa/avsluta/starta 4D Server
  • Starta 4D med givna data och struktur
  • Tillgänglig för både OS X och Windows 4D Server

 

 

Visa ”format som inte stöds”  
Den här nya funktionen är ett snabbt och enkelt sätt att spåra bildformat som inte stöds och uppdatera dem.

4D visar nu en bild för format som inte stöds, inklusive filändelse, när föråldrade filformat upptäcks.

 

 

ICO pdf

Ny inställning för ALTERNATIVET WEB SET/GET

Vill du skapa en webbapplikation med sessionshantering och behålla sessionen även om du växlar från WiFi till 3G?

Tack vare det nya alternativet kan du nu inaktivera IP-adressens sessions-cookie för vissa applikationer som behöver växla från 3G till WiFi eller 4G utan att vara tvungen logga in i applikationen igen.


Ange/hämta SQL Server-porten programmatiskt

Smidig och automatisk anpassad driftsättning.

Använd det nya alternativet GET/SET DATABASE PARAMETER för att ange eller hämta den port som användas SQL server. 

 


SQL Views

 


Inaktivera/aktivera utlösare med ALTER DATABASE DISABLE/ENABLE CONSTRAINTS

För att underlätta massimporter och liknande operationer kan detta kommando användas för att aktivera/inaktivera alla utlösare i hela applikationen eller för en specifik tabell.
I kombination med PAUSE INDEX ökar det kraftigt prestanda för sådana operationer.


Nytt alternativ för att välja vilken applikation som öppnar en URL

Välj som standard den bästa applikationen för att öppna en viss fil.

Kommandot OPEN URL accepterar en ny appName-parameter som gör att du kan utse vilken
applikation som ska användas för att öppna ett dokument eller en URL. 

 


OPEN_URL-

Download Database example
HDI_useOpenUrlParameter.zip HDI_useOpenUrlParameter.zip


Migrering av undertabeller
Smidig migrering från undertabeller till vanliga tabeller för 4D-utvecklare.

Relationsfältet var tidigare skrivskyddat men nu kan det ställas in. Det ger fullständig åtkomst till en undertabell med hjälp av standardkommandon för fält och tabeller.
På detta sätt kan alla referenser till en undertabell långsamt skrivas om. Blandad åtkomst används tillfälligt för att undvika en fullständig omskrivning i ett enda steg.

 

 Hör vad våra partner säger om funktionen: Vi har utförligt testat möjligheten att programmatiskt tilldela assign id_added_by_convert-fält och vi vet därför att det fungerar fullt ut. Larry Wolf


Högupplöst 4D-planläggare
Kommandot DELAY PROCESS accepterar nu mindre enheter. Det gör det möjligt att ange mycket små tidsrymder, såsom en 1/180-del av en sekund.

4D Mobile

Möjlighet att returnera ett urval från en 4D-metod 

Håll affärslogiken inom 4D och spara tid.

Det nya kommandot MOBILE return selection gör det möjligt för en 4D-metod att returnera ett urval till Wakanda.
Undvik allt onödigt arbete på applikationssidan för Wakanda.

Download Database example
HDI_MobileReturnSelection.4dbase.zip HDI_MobileReturnSelection.4dbase.zip

4D/Wakanda


Ny 4D Mobile Client-licens
En ny förmånlig licensmodell har införts.
Kontakta närmaste säljrepresentant för att få mer information. Börja redan idag med att utveckla er nya OTG-webbapp utifrån 4D-lösningen.


Läs mer om 4D Mobile.