R-RELEASE

NEW IN 4D V15 R2

Nytt i 4D v15 R2

warning: file_get_contents(http://www.telize.com/geoip/54.156.51.193) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! in /var/www/www.4d.com/docs/includes/common.inc(1762) : eval()'d code on line 4.
in
R2R-release är endast tillgängligt för 4D-partner och abonnenter med underhållsavtal. R-release kan laddas ned utan kostnad, men kräver det programnummer som tillhandahålls via partner- eller underhållsavtalet.

 

Ladda ned 4D v15 R2

  

 

Utökat 64-bitarsstöd i hela produktserien

4D Server 64-bitar – slutgiltig version

Ytterligare en milstolpe har uppnåtts på vägen mot en 4D-produktserie med fullständigt 64-bitarsstöd: 4D Server 64-bitar är nu klar för distribution.

 

64-bit evolution 

4D Developer Edition – 64-bitars förhandsversion

Förutom att 4D Server 64-bitar för OS X släpps i sin slutgiltiga form, innehåller 4D v15 R2 även en förhandsversion av 4D Developer Edition 64-bitar för både Windows och OS X.

 

Förhandsversionerna görs tillgängliga för både 4D-partner och abonnenter med underhållsavtal, för att lösningarna i dem ska kunna testas fullt ut före produktionsstart, så att de därigenom blir produktionsklara så snart produktionsutgåvan har färdigställts.

 

64-bitarsstödet ger bättre utnyttjande av RAM-minnet, vilket i sin tur möjliggör fler användare och snabbare databehandling. Dessutom innebär omarbetningen av 4D nya, fantastiska möjligheter och funktioner för utvecklare och slutanvändare. Slutanvändarna får tillgång till tre helt nya användargränssnitt med nya funktioner utan att någon kod behöver läggas till – uppgradera bara 4D för att få tillgång till alla de senaste fördelarna.

 

+ Omarbetade snabbrapporter

Stora förbättringar och en total omarbetning av användargränssnittet för snabbrapporter har gjorts i 64-bitarsversionerna av 4D.

 

 

 

+ Omarbetad etikettredigerare

Etikettredigeraren har omarbetats för 64-bitarsversionerna av 4D. Slutanvändarna få automatiskt ett bättre gränssnitt utan att några ändringar i koden krävs, med nya och intressanta möjligheter, som att dra och släppa bilder från skrivbordet, automatisk zoom, en smart snabbmeny, direktåtkomst till anpassade etiketter med mera.

 

 

+  Omarbetad egenskapslista

I 64-bitarsversionerna har egenskapslistan för formulärredigeraren omarbetats helt med fullständig 4D-kod. Den utgörs nu av en listruta med oberoende kontrolltyper per cell, så som den såg ut i den första versionen av 4D View Pro i 4D v15.

 

Property list (click to enlarge)

 

Ny formulärritning för en smidigare användarupplevelse i OS X

Sättet för 4D att rita formulär i OS X har gjorts om helt i 64-bitarsversionen för att modernisera applikationen. Koden är nu beroende av operativsystemet och användarna kan automatiskt utnyttja systemanimeringar. Se exempel i videoklippet nedan:

 

 

4D Write Pro 

4D Write ProArkivera 4D Write Pro-dokument på disk

Precis som det fungerar med 4D Write idag, kan 4D Write Pro-användare exportera och importera dokument till och från en databas. 4D v15 R2 innehåller även ett kommando för att läsa in och spara det här formatet som ett BLOB-objekt. 

 

 

 

Ladda ned exempeldatabas
4D-Write-Pro.zip

 

4D-objekt

Definiera variabeln som objekttyp i formulärredigeraren

Objektfältet introducerades första gången i 4D v15. Med 4D v15 R2 introduceras nu möjligheten att välja ett objekt som variabeltyp i en egenskapslista för formulärfält.

 

Om du redan har börjat implementera 4D Write Pro i din applikation, kan du nu direkt använda en 4D Write Pro-markering som dynamisk variabel.


Property list

 

 

Förbättringar av nätverkshantering och säkerhet

Inaktivera HTTP TRACE-metoden i 4D Web Server

Av säkerhetsskäl har ett alternativ för att förhindra att 4D Web Server besvarar HTTP TRACE-begäranden lagts till. Det här alternativet anges som standard i enlighet med allmänna säkerhetsrekommendationer. Du kan när som helst inaktivera detta för att utföra applikationsanalys. 

 

 

Nytt nätverksskikt – slutgiltig version

Den moderna nätverksstacken i 4D har skrivits om helt, blivit certifierad och är nu klar för distribution. Denna nya stack används för kommunikation mellan 4D Server och fjärrklienter samt i kommandon som HTTP-klient. Den här omarbetningen är en investering för framtiden, som möjliggör optimeringar och ytterligare utveckling. Den är tillgänglig i versionerna för både OS X och Windows.

 

Network 

 

Uppdaterade funktioner

Formulärguiden

Den här funktionen har uppdaterats och moderniserats på kundernas begäran. Variabelnamnet på valfritt objekt, till exempel en knapp, kryssruta eller avdelare, tilldelas inte längre ett standard-ID. Detta, ihop med användandet av dynamiska variabler i stället för objektvariabelnamnet, gör att applikationen kan spara minnesresurser.

 

 

Form Editor

 

4D-licensaktivering: En förenklad process

Från och med 4D v15 R2 har licensaktiveringsprocessen förenklats. Exempelvis har licensaktiveringen för 4D Server, särskilt med många klient- eller plugin-expansioner, förenklats avsevärt. Det krävs inte längre att varje enskilt licensnummer anges, utan det räcker med 4D Server-numret för automatisk aktivering av alla anslutna expansioner.


PlayTitta på en videodemonstration

 

Om en användare köper ytterligare expansioner senare, räcker det dessutom att klicka på den nya uppdateringsknappen för att hämta och aktivera de tillhörande expansionerna.

 

PlayTitta på en videodemonstration

 

Licensaktiveringsfunktionen kommer att fortsätta förbättras i kommande utgåvor av R-release.
 

 

Tillgängligt nu

Alla de här funktionerna är testade och produktionsklara (med undantag för de som anges som förhandsversioner), och omedelbart tillgängliga i 4D v15 R2. Ladda ned nu. 

Läs mer om R-release här.